top of page

POLITICA GREEN NET S.A. PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Green Net prelucreaza date cu caracter personal care privesc reprezentantii furnizorilor si clientilor persoane juridice si cele ale clientilor persoane fizice in cadrul activitatii sale. Green Net acorda importanta cuvenita datelor pe care dumneavoastra i le furnizati, indiferent de modul in care colaborati cu aceasta, in vederea respectarii dreptului dumneavoastra la viata privata.

Va asiguram ca atunci cand colectam, inregistram, stocam, utilizam sau prelucram in orice alt mod date cu caracter personal respectam un nivel adecvat de protectie a datelor si intreprindem toate masurile necesare in vederea asigurarii confidentialitatii acestora.

In scopul asigurarii confidentialitatii, Green Net se asigura ca angajatii sai sunt instruiti in mod corespunzator astfel incat acestia sa cunoasca si sa respecte principiile statuate in materie de protectia datelor de Regulamentul General privind protectia datelor cu caracter personal 2016/679. In functie de categoria persoanelor vizate, diferitele categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate astfel incat sa fie respectat principiul necesar si proportional in raport cu scopul prelucrarii.

In relatie cu reprezentantii furnizorilor si ai clientilor prelucrarea datelor cu caracter personal are ca temei contractul sau obligatia legala stabilita in sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfasurare a relatiei contractuale sau de indeplinirea unei obligatii.

Putem prelucra datele dumneavoastra in masura in care ni le-ati furnizat prin aderarea la programul de fidelitate pentru cardul Beautik, completand formularul pus la dispozitie pe tableta in magazine sau prin crearea unui cont pe site-ul Beautik in vederea plasarii de comenzi. Temeiul prelucrarii datelor poate fi reprezentat de consimtamantul persoanei vizate sau de intreprinderea demersurilor, la cererea persoanei vizate, in vederea incheierii unui contract.

Scopul prelucrarii datelor in cazul contului online poate fi reprezentat de: informarea utilizatorilor/clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe www.beautik.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor.

In ceea ce priveste activitatea de marketing, precizam ca in e-mailurile sau buletinele informative de marketing direct care vi s-ar putea trimite va exista intotdeauna un link pe care puteti face click pentru a va dezabona si a nu mai primi informatii promotionale de la noi.

Green Net garanteaza ca accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajatilor sai in limitele stabilite prin fisa postului in scopul indeplinirii sarcinilor ce le revin.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele cu caracter personal sunt stocate de Green Net pe servere care îi apartin, acestea fiind gestionate printr-un sistem informatic care asigura un nivel adecvat de securitate.

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi pastrate mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopul prelucrarii, cu exceptia cazului in care pastrarea datelor este impusa prin lege. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi sterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi pastrate.

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: de informare, de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie la prelucrarea datelor (din motive care tin de situatia particulara), de a nu fi suspus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere. Totodata, persoana vizata are dreptul sa solicite stergerea datelor (in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in materie).

Green Net isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment aceste conditii pentru protejarea vietii private, dar mereu in conformitate cu legile si regulamentele aplicabile. Modificarile vor fi aduse la cunostinta persoanelor vizate prin publicarea pe site-ul www.greennet.ro.

Va puteti exercita drepturile printr-o cerere scrisa trimisa pe adresa societatii, Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 187B, et.c4-5, sector 1 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: office@greennet.ro

Reclamatiile, in cazul in care nu pot fi solutionate pe cale amiabila cu Green Net, pot fi adresate la:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212


 

Green Net S.A.

.

bottom of page